Chức năng tài chính đang đối mặt với sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử. Tự động hóa quy trình, số hóa công ty và nhu cầu bảo vệ tài sản đang gây áp lực lớn cho các chuyên gia tài chính. Đã đến lúc các Giám đốc Tài chính (CFO) trên toàn cầu phối hợp với phòng kiểm soát để xem xét cách chuẩn bị cho tương lai của chức năng tài chính.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu The digital age of finance

Download tài liệu The Virtual Finance Handbook

Các dạng gian lận trong vốn hóa chi phí phổ biến