Ngành công nghiệp dịch vụ tài chính (FS) buộc phải thay đổi, phần lớn bởi sự cạnh tranh gay gắt trong thời kỳ kỹ thuật số. Tuy nhiên, không có khoản đầu tư kỹ thuật số nào có thể giúp họ hoàn thành các mục tiêu tài chính và năng suất khi lực lượng lao động bị mắc kẹt.

Báo cáo toàn diện này dành cho các nhà lãnh đạo của ngành dịch vụ tài chính, những người cần suy nghĩ về mọi khía cạnh trong thời kỳ chuyển đổi lực lượng lao động. Đọc báo cáo để có cái nhìn cụ thể hơn về quá trình chuyển đổi lực lượng lao động trong ngành dịch vụ tài chính, giải thích làm thế nào một doanh nghiệp FS có thể ngay lập tức nâng cao khả năng của mình và đảm bảo những khả năng đó phù hợp để cạnh tranh.

Download toàn bộ báo cáo tại:

Những chỉ số tài chính các giám đốc không thể không quan tâm

Download tài liệu Sustainable Financing and Investing Survey 2019 theo HSBC

Một số chỉ tiêu phân tích thể hiện dấu hiệu khả nghi khi đọc báo cáo tài chính