Báo cáo này cung cấp cái nhìn toàn cảnh về  nền công nghiệp Tài chính – Fintech hiện tại, các yếu tố sẽ quyết định người thắng – kẻ thua trong cuộc chiến Fintech những năm tới và các bước mà các tổ chức có thể thực hiện để đưa mình lên vị trí dẫn đầu.

Download báo cáo chi tiết

Xem thêm

Thời của ngân hàng số