Hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel là hàm dò tìm các giá trị theo nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng.

Dưới đây là các hàm Vlooup nâng cao mà UniTrain đã tổng hợp lại. Tài liệu bao gồm hầu hết các mẹo và thủ thuật, giúp bạn làm việc nhanh hơn.

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Cách sử dụng hàm VLOOKUP nâng cao trong Excel