Cuốn sách này mô tả ba bước chính trong quy trình phân tích dữ liệu để bạn có thể nhận được thông tin bạn cần, nghiên cứu dữ liệu và truyền đạt kết quả của bạn cho người khác.

Nội dung sách:

– Xác định các chỉ số cần đo

– Chạy thử nghiệm và A/B test

– Cách đặt câu hỏi cho chuyên gia dữ liệu

– Hiểu các thuật ngữ và khái niệm thống kê

– Tạo biểu đồ và hình ảnh hóa hiệu quả

– Tránh những sai lầm phổ biến

UniTrain hy vọng rằng bộ tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ cho bạn khi nghiên cứu và làm việc với dữ liệu trong công việc thực tế. Chân thành cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ UniTrain.

Xem thêm