Khảo sát tiền lương toàn cầu năm 2021 của IMA (Viện Kế toán Quản lý) được công bố hôm nay cho thấy rằng trên toàn cầu, tổng mức lương thưởng trung bình của các chuyên gia CMA (Chứng chỉ Kế toán Quản trị Hoa Kỳ) cao hơn 58% so với những người không có CMA.

Kết quả của cuộc khảo sát đã được đăng trên trang bìa số tháng 3 của tạp chí Tài chính Chiến lược của IMA.

Xem thêm

Download tài liệu 200+ interview questions from JP Morgan, PwC, Bain, BCG and more!

RSM: Bản tin về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2020

World Bank: Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao?