Báo cáo này là kết quả của các cuộc thảo luận và các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 2018 của các hội viên, hội viên dự bị và học viên ACCA trên toàn cầu. Báo cáo tổng hợp tất cả các quan điểm của họ về việc học tập tại nơi làm việc trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang thay đổi không ngừng.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu 2020 Workplace Learning Trends Report

Download tài liệu Vietnam Employment Outlook 2020

Những kỹ năng cần thiết để tìm việc làm nhanh trong năm 2020