Making Tax Digital là chương trình hàng đầu của chính phủ Vương quốc Anh nhằm giúp các doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế dễ dàng hơn. Nó cải thiện hiệu quả và tính đơn giản của thuế bằng cách bắt buộc số hóa — cả để lưu trữ hồ sơ và nộp tờ khai thuế. Nói một cách dễ hiểu, nó giúp các doanh nghiệp dễ dàng thu đúng thuế hơn.

Xem thêm

[Download tài liệu] Sổ tay thuế Việt Nam 2021 – PwC

Download tài liệu What does the accountancy firm of 2025 look like?