Nghiên cứu Paying Taxes 2020 xem xét những tiến bộ trong công nghệ giúp việc nộp thuế dễ dàng hơn. Với kinh nghiệm 15 năm làm việc với dữ liệu, phân tích và so sánh các hệ thống thuế ở 190 nền kinh tế, PwC sẽ cho bạn thấy tác động của đổi mới kỹ thuật số trên toàn thế giới. 

Tìm hiểu những công nghệ hiện đang có sẵn để tuân thủ thuế, cách chúng được triển khai và cách bạn có thể sử dụng chúng để giảm gánh nặng hành chính. Xem những nền kinh tế khác đang làm gì để cải thiện tính trung lập của hệ thống VAT bằng cách tăng cường quá trình hoàn thuế VAT. Tìm hiểu sâu hơn về sự thay đổi chính sách thuế nổi bật nhất và các vấn đề chính sách thuế.

Download báo cáo tại: 

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới & một số chính sách quan trọng về thuế

 

 

 

 

 

 

 

Tags