Tải tài liệu này để tìm hiểu cách chức năng tài chính có thể tiếp cận và tận dụng những cải tiến mới trong hệ sinh thái tài chính, chẳng hạn như thay đổi quy định, AI và Blockchain.

Download tài liệu

 

Xem thêm

 

Download tài liệu The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services theo Temasek

 

Download tài liệu Cash for growth or growth for cash

 

Legal update – NGHỊ ĐỊNH 20 VỀ CHI PHÍ LÃI VAY CỦA DOANH NGHIỆP