Theo báo cáo:

– 68% các doanh nghiệp đối diện với các nguy cơ hoãn hoặc hủy đơn hàng.
– 1/3 công ty lo ngại về sự tồn tại của doanh nghiệp sau đợt dịch.
– 1/2 các công ty gặp phải vấn đề dòng tiền trong 3 tháng
– 1/10 các công ty cần dòng tiền trong tháng 4.

Download tài liệu


Source: IndoChina Research
Share by Worldline Technology

 

Xem thêm

Ảnh hưởng của Covid-19 lên hành vi người tiêu dùng

Download tài liệu Mapping & analyzing the possible impact of Covid-19

Coronavirus Covid-19: Facts and insights