Bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 1/ 2020, cho tới nay Covid-19 hay Sars-Covid-2 đã trở thành bệnh dịch nguy hiểm được cảnh báo toàn cầu. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị nhiễm, người tiếp xúc với người bị nhiễm mà nó còn gây ra một sự thay đổi lớn về hành vi người tiêu dùng. Cùng tìm hiểu cách mà đại dịch này ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng.

Download tại đây

Xem thêm

 

Bạn đã biết gì về Online Training

 

Tìm hiểu chương trình học Online tại UniTrain