Báo cáo này, được soạn thảo với sự hợp tác của ACCA (Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc), thảo luận về tương lai của chức năng tài chính, và đặc biệt là vai trò tương lai của CFO.

Vai trò của CFO đang thay đổi. Đó là nội dung được thảo luận từ Diễn đàn kế toán ACCA cho doanh nghiệp toàn cầu, cũng như  các hội nghị bàn tròn IMA của ACCA tổ chức tại Thượng Hải, New York, Moscow và Zurich vào năm 2012.

Những điểm chính
– Các quy định đang gia tăng và CFO có vai trò ngày càng rõ rệt trong việc tuân thủ quy định.
– Những thách thức của toàn cầu hóa đang tạo ra nhu cầu cho các nhà lãnh đạo tài chính phát triển chức năng tài chính hoạt động hiệu quả trên toàn cầu với sự đa dạng bao trùm.
– Công nghệ đang phát triển rất nhanh, cung cấp tiềm năng cho các CFO để tái cấu trúc lại các quy trình tài chính và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh thông qua dữ liệu lớn và phân tích.
– Bản chất của các rủi ro mà các tổ chức phải đối mặt đang thay đổi đòi hỏi các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả hơn và các CFO ngày càng có vai trò trong việc đảm bảo những quy chuẩn đạo đức là phù hợp.
– Sẽ có nhiều áp lực hơn đối với các CFO để chuyển đổi các chức năng tài chính của họ với mục đích thúc đẩy một dịch vụ tốt hơn cho doanh nghiệp với tác động chi phí bằng không.
– Chính vì môi trường trở nên phức tạp hơn và thay đổi nhanh chóng, CFO sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc xác thực và thực thi chiến lược, đòi hỏi kỹ năng phân tích sâu sắc.

Download tài liệu chi tiết

Xem thêm

Sự kết hợp giữa tài chính và công nghệ trong kỷ nguyên

Download tài liệu The future of finance in the CFO’s hands

Những chỉ số tài chính các giám đốc không thể không quan tâm