Thông qua việc nghiên cứu những mục tiêu mà sinh viên hướng đến sau khi tốt nghiệp, báo cáo này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về thị trường việc làm sôi động, từ đó cân nhắc lựa chọn hướng đi cho sự nghiệp.

Download báo cáo chi tiết

Xem thêm 

Dự báo mang tên “nạn nhảy việc của Gen X” liệu có xảy ra?

Download tài liệu The Complete Interview Guide

Download CV – Resume Template 2019