Một trong các ứng dụng thiết thực nhất của Excel là cho phép chúng ta tính toán các phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa) một cách chính xác và nhanh chóng nhất mà không cần dùng đến máy tính.

1. Cách thực hiện một phép cộng trong Excel

Công thức: = [Cells 1] + [Cells 2] + [Cells 3] + … + [Cells n]

➤ Sử dụng dấu “+” để cộng giá trị các Cells lại với nhau.

➤ Chỉ thực hiện phép cộng được với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể cộng giá trị của nhiều Cells với nhau.

➤ Double click vào Cell để chỉnh sửa hoặc có thể chỉnh sửa trên ô Insert Function.

Web Hinh 26

2.  Cách thực hiện phép trừ trong Excel

Công thức: = [Cells 1] – [Cells 2] – [Cells 3] – … – [Cells n]

➤ Sử dụng dấu “” để trừ giá trị các Cells với nhau.

➤ Chỉ thực hiện phép trừ được với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể trừ giá trị của nhiều Cells với nhau.

Web Hinh 27

3. Cách thực hiện phép nhân trong Excel

Công thức: = [Cells 1] * [Cells 2] * [Cells 3] * … * [Cells n]

➤ Sử dụng dấu “*” để nhân giá trị các Cells lại với nhau.

➤ Chỉ thực hiện phép nhân với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể nhân giá trị của nhiều Cell với nhau.

Web Hinh 28

4. Cách thực hiện phép chia trong Excel

Công thức: = [Cells 1] / [Cells 2] 

➤ Sử dụng “/” nếu bạn muốn chia các Cell với nhau

➤ Chỉ thực hiện phép chia với các Cells định dạng là số.

➤ Có thể chia giá trị của nhiều Cells với nhau.

Web Hinh 29

5. Cách thực hiện lũy thừa trong Excel

Công thức: = [Cells n] ^ số 

➤ Sử dụng “^” nếu bạn muốn lũy thừa số.

➤ Chỉ thực hiện lũy thừa với các Cells định dạng là số.

Web Hinh 30

6. Kết hợp các phép tính trong Excel

Trong 1 Cells bạn có thể kết hợp nhiều phép tính lại với nhau và vẫn tuân theo quy luật trong ngoặc trước, nhân chia trước cộng trừ sau.

Web Hinh 31

Trên đây chỉ là các phép toán căn bản trong Excel để bạn vận dùng vào các hàm/ công thức phức tạp hơn. Tuy nhiên, hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Chúc bạn sẽ ngày một tiến xa hơn trên hành trình chinh phục Excel với những bước nhỏ vững chắc như vậy.

–UniTrain sưu tầm–

Xem thêm

Excel Tips: Các công cụ phân tích dữ liệu thông dụng trong Excel

Excel Tips: 5 tips cơ bản trình bày file Excel chuyên nghiệp

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu