Advanced modelling in finance using Excel and VBA là tài liệu nâng cao của mô hình tài chính, tài liệu cho phép người đọc bao quát phạm vi rộng hơn của các mô hình và phương pháp lập mô hình tài chính, đồng thời cập nhật những cải tiến của mô hình tài chính mới nhất.
Advanced modelling in finance using Excel and VBA bao gồm toàn bộ phạm vi mô hình tài chính như cổ phiếu, quyền chọn cổ phần và quyền chọn trái phiếu. Các mô hình được triển khai trong bảng tính Excel, bổ sung các hàm được viết bằng VBA trong Excel.
Advanced modelling in finance using Excel and VBA đề cập đến nhiều chủ đề đa dạng trong tài chính. Tài liệu mang đến cho người đọc một cái nhìn tổng thể về tài chính, đồng thời tạo ra những kết nối quan trọng và đưa ra những tương đồng trong các giả định về tài sản,…

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Wiley

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính