Các ngôn ngữ lập trình cho khoa học dữ liệu, thống kê, phát triển ứng dụng web và ứng dụng di động đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính. Lập trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng tài chính và mô hình tài chính giúp các nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích tài chính và các chuyên gia tài chính khác thực hiện các hoạt động và dịch vụ tài chính hiệu quả hơn. Vậy thì các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong tài chính là gì?

Python

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng rộng rãi trong các ngành khác nhau bao gồm phân tích dữ liệu , công nghệ, y tế, truyền thông và tài chính. Nó là mã nguồn mở và hầu hết các thư viện của nó đều có sẵn và tải xuống miễn phí. Người mới bắt đầu và thậm chí cả những người không phải là lập trình viên có thể dễ dàng học cú pháp đơn giản của Python.

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong phân tích và tài chính định lượng. Nó có thể dễ dàng thực hiện phân tích và tính toán thống kê. Đây là một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung được sử dụng để tạo ra một lượng lớn dữ liệu tài chính để phân tích. Các nhà phát triển xây dựng ứng dụng cho ngân hàng cũng như lập trình phần mềm thanh toán và hệ thống thanh toán kỹ thuật số thông qua Python.

R

R là ngôn ngữ lập trình tính toán thống kê được tạo bởi Ross Ihaka và Robert Gentleman. Đây là một ngôn ngữ nổi tiếng với các nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư dữ liệu và nhà phân tích dữ liệu. R Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho ngôn ngữ lập trình R và được coi là một trong những phần mềm tốt nhất để phân tích thống kê.

R là một trong những ngôn ngữ lập trình hiệu quả nhất cho tài chính. Chức năng thống kê của R cho phép các chuyên gia tài chính thực hiện các nhiệm vụ và phân tích tài chính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó được sử dụng trong phân tích rủi ro tín dụng, báo cáo tài chính và trực quan hóa dữ liệu tài chính. Nhiều gói R hữu ích cho tài chính như FinancialInstrument, RTAQ và quantstrat.

SQL

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, thường được gọi là SQL, là một ngôn ngữ mạnh mẽ cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu và phổ biến trong lĩnh vực tài chính. Thông qua SQL, bạn có thể truy cập, truy xuất, thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Ví dụ về RDBMS nổi tiếng là Oracle, MySQL và Microsoft SQL Server.

SQL đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây và theo Statista, SQL là bốn ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất vào năm 2021 . Thông qua SQL, bạn có thể dễ dàng thao tác với các cơ sở dữ liệu này để quản lý các giao dịch tài chính, chi phí và thu nhập. Bạn cũng có thể truy vấn dữ liệu bằng SQL để phân tích xu hướng và tạo báo cáo tài chính.

VBA

Visual Basic for Applications, hay VBA, là ngôn ngữ lập trình do Microsoft tạo ra. VBA được xây dựng trên các chương trình Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint và Visio. Macro VBA trong các chương trình này thực hiện nhiều thao tác như tự động hóa các tác vụ lặp lại và hợp nhất các chức năng hiện có để xây dựng các giải pháp trong Visual Basic.

VBA được sử dụng rộng rãi trong Excel cho nhiều mục đích khác nhau. VBA cho phép người dùng nhanh chóng quản lý và phân tích dữ liệu như doanh thu, thu nhập và chi phí. Một số thủ tục tài chính có thể được thực hiện trong VBA như xử lý bán hàng, kế toán, lập mô hình quản lý rủi ro và xử lý dữ liệu. Nó cũng có thể thực hiện các phép tính phức tạp và bảo mật sổ làm việc trong Excel có thể chứa dữ liệu tài chính bí mật.

MATLAB

MATLAB là ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng trong máy học, xử lý tín hiệu và các máy tính kỹ thuật tiên tiến khác. Nó được phát triển bởi MathWorks và bắt đầu là luận án tiến sĩ của Cleve Moler. Nó chạy trên các hệ điều hành Windows, macOS và Linux.

MATLAB giúp các nhà phân tích và kỹ sư phân tích dữ liệu, lập mô hình và phát triển các thuật toán. Các thuật toán máy học giúp ngành tài chính tự động hóa quy trình. MATLAB được sử dụng để phát triển các ứng dụng học máy cho tài chính và cho phép bạn thực hiện phân tích rủi ro và lập mô hình thống kê.

Nguồn: careerkarma.com

Xem thêm 

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Tại sao nhân sự hiện đại nên học SQL vào năm 2023?
Phân tích dữ liệu đồng thời bằng Python, SQL và Tableau