Tài liệu “An Introduction to Data” được đánh giá là tài liệu nhập môn cần thiết dành cho nhân sự đang tìm hiểu về dữ liệu lớn (Big Data) và khoa học dữ liệu (Data Science) với nội dung chuyên sâu được viết từ góc độ kinh doanh.

Các nội dung được cung cấp giúp người đọc – đặc biệt các giám đốc điều hành có thể nắm bắt điểm xuất phát trong chiến lược và ứng dụng, nhằm bắt kịp những bước đột phá được giới chuyên môn giới thiệu bằng các kỹ năng phân tích mới. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu đến người đọc về khái niệm “Máy học – Machine Learning”, “Khoa học thần kinh – Neuroscience” và “Trí tuệ nhân tạo – AI”.

Tìm hiểu ngay!

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

[Free download] ChatGPT Cheat Sheet for Data Science

Cách dùng ChatGPT trong Excel

Ưu đãi khóa học Data Storytelling