Từ năm 2020 đến nay, nền kinh tế toàn cầu đã phục hồi từ ở mức thấp dần tới mức bình ổn. Hiện tại chúng ta lại tiếp tục chứng kiến những áp lực về môi trường, tài chính và xã hội tụ lại để tạo ra những thách thức mới và phức tạp hơn trên khắp địa phận Châu Á Thái Bình Dương.

Thế giới sẽ và luôn thay đổi, cùng Asia Pacific’s Time Responding to the new reality tìm hiểu sâu hơn, rút ra những động lực về các yếu tố tạo ra giá trị thành công, gia tăng sự khác biệt để mang lại sự chuyển đổi kinh tế phù hợp với các lực lượng làm nền tảng cho tương lai của cả khu vực.

Nội dung tài liệu gồm:

– Supply Chain

– Tăng trưởng doanh nghiệp

– Kinh tế kỹ thuật số

– Lực lượng lao động

– Môi trường, xã hội và quản trị

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: PwC

Xem thêm

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính

Top 10 mẹo Excel cho chuyên gia tài chính