Beginning Excel là tài liệu đặc biệt dành cho các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về các kỹ năng xử lý dữ liệu với Excel. Tài liệu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết và các kỹ năng nâng cao khi sử dụng phần mềm Excel.

Microsoft Excel có lẽ là ứng dụng linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả các ứng dụng của Office. Cho dù là ở ngành nghề nào, Excel cũng sẽ giúp các bạn hoàn thành những mục tiêu và làm việc một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhất.

Nội dung tài liệu:

– Các kỹ năng cơ bản của Excel

– Tính toán toán học

– Các công thức, hàm

– Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

– Định dạng bảng

– Tệp nhiều bảng

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: LibreTexts

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Giới thiệu tính năng mới trong Excel – Formula Suggestions