Hôm nay, UniTrain mang đến cho các bạn Bộ tài liệu thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong ISRS, bao gồm 362 các thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong IFRS được dịch sang tiếng Việt, có ghi rõ theo từng tên của Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS). Đây sẽ là tài liệu hữu ích để các bạn kế toán, kiểm toán có thể sử dụng để nghiên cứu IFRS, tiến tới hội nhập và phục vụ cho Lộ trình chuyển đổi VAS sang IFRS sắp tới.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Advanced Excel for Professionals

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc

Học ACCA, bạn sở hữu một thế giới cơ hội!