Data Analyst là bộ tài liệu toàn diện dành cho các chuyên gia Phân tích Dữ liệu. Tài liệu được thiết kế để cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Data Analyst cung cấp cho người đọc
– Kiến thức cơ bản và nâng cao về phân tích dữ liệu, từ những khái niệm cơ bản đến các kỹ thuật và công cụ phức tạp.
– Hướng dẫn chi tiết về các công cụ phân tích dữ liệu phổ biến như SQL, Excel, Python và các phần mềm BI (Business Intelligence) như Tableau và Power BI.
– Các bài tập thực hành và dự án thực tế giúp chúng ta áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: stl.tech

Xem thêm

Top 10 kênh đáng xem về Data Analytics

28 thuật ngữ Data Analytics cho dân dữ liệu

Data Analysis For Professionals