Data Visualization Guide cung cấp các mẹo và phương pháp hay nhất về cách chọn hình ảnh trực quan hóa dữ liệu phù hợp cho Dashboard của người dùng.

Gần như tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hiện đại ngày nay đều sử dụng trực quan hóa dữ liệu trong quá trình làm việc. Trực quan hóa dữ liệu như biểu đồ, đồ thị thường được sử dụng trong Dashboard phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh. Data Visualization Guide cung cấp các lời khuyên thiết thực về cách chọn hình ảnh trực quan hóa của người dùng sao cho có thể truyền đạt câu chuyện dữ liệu một cách hiệu quả nhất.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Corporater

Xem thêm

[Free download] HubSpot: An Introduction to data visualization for Marketers

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials