Để có thể làm việc với dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả, bạn cần phải có khả năng hiểu và truyền đạt nó. Để kể một câu chuyện đằng sau những con số một cách chuyên nghiệp, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu của mình bằng những đồ thị và biểu đồ. “An Introduction to data visualization for Marketers” của HubSpot sẽ giúp bạn hiểu hơn về trực quan hóa dữ liệu và hướng dẫn bạn thao tác trình bày dữ liệu bằng những cách khác nhau.

Tài liệu gồm:

– Giới thiệu về trực quan hóa dữ liệu

– Đo lường tất cả các hoạt động tiếp thị

– Tầm quan trọng của dữ liệu với tư cách là một Marketers

– Các loại trực quan hóa dữ liệu

– Trực quan hóa dữ liệu cho nhóm nội bộ và các bên liên quan

– Trực quan hóa dữ liệu cho các bên liên quan bên ngoài và công chúng

– Công cụ và tài nguyên trực quan hóa dữ liệu

– 6 điều nên và không nên khi trực quan hóa dữ liệu

– Kết luận

– Phân tích tiếp thị HubSpot

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: HubSpot

Xem thêm

[Free Download] Storytelling With Data, A Data Visualization Guide

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Data Visualization – Cách trực quan hóa dữ liệu dành cho người làm tài chính – kế toán