Mục đích cuối cùng của DATA STORYTELLINGDATA VISUALIZATION là giúp người đọc nhanh chóng tiếp nhận thông tin và trả lời chi tiết câu hỏi kinh doanh đã được đặt ra từ trước.
Tuy nhiên, nếu những hình ảnh và biểu đồ được miêu tả trong báo cáo không rõ ràng hoặc không đúng mục đích, sẽ gây ra những hệ quả khá trầm trọng, như việc hiểu sai ý người thuyết trình muốn truyền tải hoặc hoang mang, bối rối với lượng thông tin lập lờ, mơ hồ.
Hiểu rõ điều đó, tài liệu “Storytelling With Data, A Data Visualization Guide” dưới đây đã được xây dựng nên, nhằm cung cấp cho người đọc những cách sử dụng biểu đồ và tạo nên một câu chuyện bằng dữ liệu hiệu quả.

Nội dung chính của tài liệu:
Chương 1 – The importance of context
Chương 2 – Choosing an effective visual
Chương 3 – Clutter is your enemy!
Chương 4 – Focus your audience’s attention
Chương 5 – Think like a designer
Chương 6 – Dissecting model visuals
Chương 7 – Lessons in storytelling
Chương 8 – Pulling it all together
Chương 9 – Case Studies
Chương 10 – Final thoughts

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

[Recap] Workshop Online: Storytelling and Data Visualization in POWER BI & TABLEAU

Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu