Từ năm 2022, các công ty về dịch vụ tài chính phải đối mặt với những thách thức trên toàn thế giới: lạm phát cao, biến động lãi suất, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế chậm lại. 2023 Asia Pacific Financial Services Regulatory Outlook là tài liệu về sự triển vọng trong quy định của ngành dịch vụ Tài chính tại Châu Á Thái Bình Dương năm 2023
2023 Asia Pacific Financial Services Regulatory Outlook đưa ra các quan điểm của tác về các vấn đề chiến lược toàn cầu ảnh hưởng đến ngành dịch vụ tài chính năm 2023.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Deloitte
Xem thêm