Economic and Market Outlook 2023 đưa ra các quan điểm, hàm ý, rủi ro về nền kinh tế và triển vọng thị trường vào năm 2023 trên toàn cầu, và một số khu vực ở trên thế giới.

Economic and Market Outlook 2023 đã đưa ra các kết luận, bối cảnh nền kinh tế toàn cầu sẽ thay đổi trong vài năm tới đây, thị trường sẽ đi theo hướng mới, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ ít hơn, tỷ suất lợi nhuận giảm. Tuy nhiên suy thoái được dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và có sự mất cân bằng. Do đó triển vọng kinh tế thị trường được dự đoán là sẽ đi xuống, nhưng không sụp đổ hoàn toàn.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Zurich

Xem thêm

World Bank: Global Economic Prospects 2023

Download tài liệu Global Economic Themes 2020

25 cuốn sách đầu tư quan trọng mà mọi doanh nhân cần đọc