Báo cáo Chủ đề kinh tế toàn cầu xem xét ba trong số các vấn đề cơ cấu dài hạn đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra còn có một cuộc thảo luận về tác động kinh tế toàn cầu của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Download tại đây

Xem thêm

Bạn đã biết gì về Online Training

 

Tìm hiểu chương trình học Online tại UniTrain