Economics Guide là một tài liệu quan trọng không chỉ định hướng cho người dạy về cách tiếp cận giảng dạy các môn học về kinh tế một cách hiệu quả, mà còn cung cấp thông tin và hướng dẫn để giúp người học hiểu sâu hơn về các khái niệm kinh tế cơ bản và áp dụng chúng vào thực tiễn.
Economics Guide cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, khuyến khích người đọc áp dụng kiến thức của họ vào các tình huống thực tế và phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Nội dung tài liệu gồm 4 chương:

Unit 1: Nhập môn kinh tế

Unit 2: Kinh tế vi mô

Unit 3: Kinh tế vĩ mô

Unit 4: Nền kinh tế toàn cầu

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Diploma Programme

Xem thêm

Kỹ năng và xu hướng nghề nghiệp năm 2024

[Free download] Digital 2024 in Vietnam

Combo Khóa học Excel For Professionals

Tags