Dashboard được thiết kế để trực quan hóa các chỉ số chính nhằm giám sát việc thực hiện các chương trình giới thiệu và mở rộng quy mô SI. Công cụ Dashboard trong Excel là cách để trực quan hóa các điểm dữ liệu chính, cho phép người dùng tương tác với dữ liệu đó để có thêm kiến thức củng cố cho việc đưa ra quyết định. Tài liệu này hướng dẫn cách tạo một Dashboard đơn giản bằng việc sử dụng dữ liệu tự tiêm DMPA-SC và còn kèm theo tập dữ liệu mẫu Access Collaborative.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Excel for Analysts Combo 3 Khóa Học Kỹ Năng Excel Nâng Cao

Khai giảng khóa học Tự động hóa trong Excel – Excel Automation

Tiết Lộ 5 Bước Xây Dựng Dashboard Chuyên Nghiệp