Financial Markets and Institutions là một tài liệu chuyên sâu giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động, cấu trúc của hệ thống tài chính và các tổ chức liên quan. Tài liệu bao gồm các thông tin và vai trò quan trọng của thị trường tài chính trong nền kinh tế tài chính toàn cầu.

Financial Markets and Institutions giải thích cách các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm tương tác với thị trường và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế như thế nào. Tài liệu cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, lãi suất và các yếu tố khác trên thị trường tài chính.

Với kiến thức đa dạng và phong phú, Financial Markets and Institutions là nguồn thông tin quý báu cho những ai quan tâm đến lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản lý rủi ro trong môi trường kinh tế hiện đại.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: myfinancelab

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

[Free download] Financial Reporting & Analysis