Financial markets roadmap for transforming the global food system đưa ra bốn chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực mà các tổ chức tài chính nên tập trung vào để đảm bảo rằng họ đang điều chỉnh các quy trình vốn và đầu tư của mình cho phù hợp với những thay đổi cần thiết của hệ thống lương thực về:

– Các chuỗi cung ứng

– Tăng hiệu quả của hệ thống thực phẩm

– Giảm thiểu ô nhiễm

– Cung cấp các sản phẩm bền vững

Financial markets roadmap for transforming the global food system gồm một cuộc thảo luận chi tiết về những tác hại phát sinh từ hệ thống lương thực, sau đó đưa ra những thách thức mà tài chính tư nhân sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi cần thiết của hệ thống lương thực toàn cầu.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Planet tracker

Xem thêm

4 hàm thống kê mà người dùng Excel nên biết

Khóa học ACCA FR/F7 – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)