Financial Modeling là tài liệu về mô hình tài chính tiếp nối 3 phần trước. Financial Modeling phần 4 tiếp tục cung cấp nền tảng kiến thức cho người đọc để thực hiện các mô hình tài chính phổ biến trong Excel.

Ngoài ra, Financial Modeling phần 4 đã được các tác giả mở rộng thêm một số chương khác, chẳng hạn như: các tính toán tài chính, chi phí vốn, giá trị rủi ro, (VaR), mô hình cấu trúc kỳ hạn,…Đặc biệt, ở phần mới nhất của tài liệu này còn bổ sung một số kiến thức về kỹ thuật thực hành với phần mềm Microsoft Excel.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Simon Benninga

Xem thêm

[Free download] Financial Modeling (Phần 3)

Khoá học Mô hình Tài chính

Excel trong ngành tài chính: Kỹ năng lập bảng tính cho FP&A và hơn thế nữa