Financial Ratio (Tỷ số tài chính) là công cụ để đánh giá hiệu suất tài chính của một công ty bằng cách so sánh các biến số tài chính khác nhau. Chúng cung cấp thông tin về sức khỏe tài chính và hiệu suất của công ty, bao gồm tỷ số thanh khoản, tỷ số nợ nần, tỷ số lợi nhuận và tỷ số hiệu quả. Mỗi loại tỷ số đề cập đến một khía cạnh cụ thể của hiệu suất tài chính. Các tỷ số tài chính này giúp doanh nghiệp và các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về tình hình tài chính, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và quản lý phù hợp.

Trong Financial Ratio Analysis, tác giả sẽ khám phá sâu hơn về cách sử dụng tỷ số tài chính để đánh giá và hiểu rõ hơn về hiệu suất tài chính của các doanh nghiệp.

Từ việc phân tích thanh khoản đến đánh giá lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, Financial Ratio Analysis sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện về cách sử dụng các tỷ số tài chính để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Với Financial Ratio Analysis, bạn sẽ:

– Hiểu được ý nghĩa của từng loại tỷ số tài chính và cách tính toán.

– Áp dụng những kiến thức thuần thực tế vào việc đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp.

– Phát triển khả năng phân tích và ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu tài chính.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Exafin

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính