Để hiểu rõ về kỷ nguyên bán hàng mới ở bối cảnh sau đại dịch COVID-19, tài liệu “Future of B2B sales: The big reframe” với nguồn thông tin được biên soạn và chắt lọc từ 50 nhân sự đang làm việc ở vị trí trưởng bộ phận bán hàng, thuộc nhiều ngành khác nhau ở nhiều thị trường địa lý. Những hiểu biết sâu sắc của họ mang tính khai sáng và là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người còn cảnh giác với sự tái cấu trúc lớn – “the big reframe” của thị trường B2B ngày nay.

TẢI MIỄN PHÍ NGAY: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Vai trò của dự báo bán hàng đối với doanh nghiệp

AI thay đổi các quốc gia sau Covid-19 thế nào

Gartner: 10 xu hướng tài chính hàng đầu cho tương lai