Global Economic Outlook 2023 – 25 là một báo cáo về nền kinh tế toàn cầu, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025. Tài liệu không chỉ tập trung vào việc phân tích những biến động kinh tế hiện tại mà còn đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu rằng chúng ta có đang chứng kiến sự tăng trưởng cuối cùng hay không?

Global Economic Outlook 2023 – 25 không những đi sâu vào những yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, mà còn đề cập đến những thách thức lớn mà các quốc gia phải đối mặt.

Global Economic Outlook 2023 – 25 cũng đặt tình hình kinh tế vào bối cảnh chính trị và xã hội, từ chính sách tài khóa đến thị trường lao động, mọi thay đổi đều được giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu. Tài liệu không chỉ dành cho những người nghiên cứu chuyên sâu mà còn là nguồn kiến thức hữu ích cho mọi người quan tâm đến tương lai kinh tế toàn cầu.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: United Nations

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Combo Khóa học Excel For Professtionals

[Free download] Guide to economic indicators

Tags