Economic indicators (chỉ số kinh tế) là một phần dữ liệu kinh tế, được các nhà phân tích sử dụng để giải thích các khả năng đầu tư hiện tại hoặc tương lai. Economic indicators cũng giúp đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.

Các chỉ số kinh tế là chìa khóa để hiểu được hành vi của thị trường tài chính. Từ các nhà đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư cổ phần đến các nhà giao dịch hàng hóa, vốn cổ phần tư nhân và hoạt động của quỹ phòng hộ, sự thành công của họ được quyết định bởi nền kinh tế hoạt động tốt như thế nào và được đánh giá qua chỉ số kinh tế.

Guide to economic indicators sẽ giúp người đọc hình dung được chỉ số kinh tế là như thế nào, tìm hiểu các thành phần cơ bản của chỉ số kinh tế, và một số thông tin quan trọng liên quan khác.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: The Economist

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khoá học Mô hình Tài chính

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính