Handbook of artificial intelligence and big data applications in investments là một cẩm nang trí tuệ nhân tạo và ứng dụng dữ liệu lớn trong đầu tư ai cũng nên đọc. Đặc biệt, trong làn sóng AI và bigdata mỗi ngày càng lớn mạnh, chiếm một vai trò trọng yếu nhất định trong tất cả các lĩnh vực thì chúng ta cần phải am hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này.

Tài liệu này dành cho những đối tượng sau:

– Giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị có trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược AI, big data của công ty để có cái nhìn tổng quan về chủ đề và đặt ra các định hướng chiến lược
– Chuyên gia đầu tư và công nghệ hiểu được cơ sở các dự án và chi tiết triển khai
– Cơ quan quản lý để theo kịp sự phát triển của ngành
– Sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai
– Tất cả những ai đang bắt đầu hành trình sử dụng AI và áp dụng big data

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: CFA inssstitute Research Foundation

Xem thêm

Làm thế nào để trở thành một nhà phân tích dữ liệu

Cách tạo bảng dữ liệu 4 biến trong Excel đơn giản

[Free download] Data visualization principles and practice