Bất cứ khi nào làm việc với báo cáo tài chính và muốn tạo mối quan hệ giữa các dữ liệu với nhau, trước tiên bạn cần phải tạo một bảng dữ liệu trong Excel. Hầu hết người dùng đều quen thuộc với bảng dữ liệu 2 biến. Nhưng lại bị lúng túng khi phải xử lý một bảng dữ liệu với 3,4 hay 5 biến. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bảng dữ liệu 4 biến trong Excel bằng 4 bước đơn giản.

Ví dụ, tập dữ liệu có 4 biến độc lập và từ những biến đó, người dùng sẽ tính toán ra kết quả mà được gọi là biến phụ thuộc. Để thực hiện việc này, bạn cần có một tập dữ liệu về Bank Statement (như hình dưới), bao gồm Principle, Interest Rate, Month, Future Value (FV).  Với cách sắp xếp dữ liệu này, người dùng sẽ tạo bảng dữ liệu gồm 4 biến và tìm Payment xử lý 4 biến trên.

Sample Dataset

Bước 1: Tạo Outline của bảng 

Đầu tiên, bạn phải tạo một tập dữ liệu. Ở đây, người dùng chọn cột PMT (Payment). Trong cột đó, bạn sẽ tính toán payment dựa trên dữ liệu có sẵn.

Create a data Table with 4 Variables in Excel

Bước 2: Tính Payment bằng hàm PMT trong Excel

2.1. Người dùng có thể tính payment bằng hàm PMT – đây là một trong những hàm tài chính, tính toán số tiền thanh toán cho một khoản vay dựa trên các khoản thanh toán đều đặn và lãi suất không đổi.

2.2. Chọn ô F5 và nhập công thức dưới đây:

=PMT(C5,D5,B5,E5)
Calculate the Payment (PMT) to create 4 variable data table in Excel
2.3. Nhấn Enter và kéo xuống để thao tác tương tự cho các ô còn lại.
Fill Handle
Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Bước 3: Chèn Pivot Table trong Excel

3.1. Chèn Pivot Table cho tập dữ liệu để tạo bảng dữ liệu 4 biến bằng cách chọn phạm vi B5:F16 > Insert > PivotTable.
Insert the Pivot Table to create 4 variable data table in Excel
3.2. Cửa sổ PivotTable from table or range hiển thị, mục Table/Range sẽ tự động được chọn. Chọn New worksheet > OK.
PivotTable from table or range window
3.3. Kéo Principle vào nhóm Columns. Interest RateMonth, và Future Value (FV) vào nhóm RowsPMT vào ∑ Values. 
Completing Pivot table fields for creating 4 variable data table in Excel

Bước 4: Chỉnh sửa bảng dữ liệu 

4.1. Chọn Design > Report Layout > Show in Tabular Form.
Modify the Data Table to make 4 variable data table in Excel
4.2. Trong tab Design, chọn Layouts > Off for Rows and Columns.
4.3. Trong tab Design, chọn Subtotals > Do Not Show Subtotals.
Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Formatting 4 variable data table in excel
Xem thêm