Tài liệu “Intermediate Accounting IFRS Edition” giới thiệu các khái niệm kế toán đầy thách thức bằng các ví dụ quen thuộc và thực tế, kết hợp các chuẩn mực kế toán toàn cầu mới. Tài liệu được đánh giá cao về tính chính xác và toàn diện, hướng dẫn nhân sự thông qua kế toán tài chính và giai đoạn chuyển tiếp để sẵn sàng áp dụng IFRS trong công việc thực tế.

Các nội dung nổi bật trong tài liệu bao gồm:

1. Hiểu về thuật ngữ kế toán cơ bản.
2. Giải thích quy tắc nhập kép.
3. Xác định các bước trong chu trình kế toán.
4. Ghi chép các giao dịch vào sổ nhật ký, ghi vào sổ cái tài khoản và lập bảng cân đối thử.
5. Giải thích lý do lập các bút toán điều chỉnh.
6. Lập báo cáo tài chính từ số dư thử nghiệm đã điều chỉnh.
7. Chuẩn bị các mục kết thúc.

TẢI MIỄN PHÍ TÀI LIỆU: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Kỹ năng Excel cho kế toán hiện tại và tương lai

Tại sao nên học ACCA sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán?

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)