Introduction to Financial Analysis là một tài liệu giới thiệu cơ bản về phân tích tài chính – một công cụ quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất và sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp.

Tài liệu sẽ cung cấp kiến thức căn bản về các khái niệm và phương pháp phân tích tài chính, từ việc đọc và hiểu báo cáo tài chính đến việc áp dụng các tỷ số tài chính để đánh giá sự phát triển và hiệu suất của doanh nghiệp.

Introduction to Financial Analysis sẽ giúp người đọc hiểu sâu hơn về phân tích tài chính, từ đó sẽ có cơ sở vững chắc để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh và hiệu quả.

Nội dung tài liệu

– Báo cáo Tài chính và phân tích tỷ lệ, dự báo

– Mô hình phân tích và dự báo tỷ lệ

– Giá trị thời gian của tiền

– Lãi suất, định giá và lợi nhuận

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: LibreTexts

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khoá học Mô hình Tài chính – Financial modeling

Cập nhật tính năng mới trong Excel – Tháng 02/2024