Năm 2022 được đánh giá là một năm tồi tệ với thị trường tài chính. Tình hình đầu tư không mấy khả quan, một số dự án đầu tư đã cho kết quả ở mức âm.

Thông qua Investment guide market outlook 2023 các tác giả muốn giúp các nhà đầu tư định hướng thông qua thị trường đầu tư mở ra vào năm 2023

Nội dung

– Đánh giá ngắn gọn về thị trường

– Bức tranh tổng quan về kinh tế

– Lợi suất trong thu nhập cố định

– Vốn chủ sở hữu

– Định giá nguồn lợi nhuận bổ sung

– Thông tin pháp lý

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Julius Baer Group

Xem thêm

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

[Free download] Doing business in Vietnam 2023

[Free download] Economic and Market Outlook 2023