Như tên gọi của tài liệu, Journey to CFO: Your roadmap to the C-suite đưa bạn đến với “Hành trình trở thành Giám đốc tài chính”. Mục đích của tài liệu là cung cấp cho người đọc sự hiểu biết toàn diện về CFO, bao gồm các kĩ năng, kinh nghiệm và tư duy cần thiết để dẫn đến thành công trong vai trò này.

Tài liệu bao gồm các chương:

Chương 1: Hiểu vai trò của CFO

Chương 2: Trình độ học vấn và chuyên môn

Chương 3: Đạt được kinh nghiệm liên quan

Chương 4: Phát triển các kĩ năng thiết yếu CFO

Chướng 5: Phát triển kế hoạch hành động

Chương 6: Thị trường việc làm và quá trình phỏng vấn

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Finance Alliance

Xem thêm

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Top 10 mẹo Excel cho chuyên gia tài chính

Digital Finance Transformation: 10 điều bắt buộc đối với CFO