Phân tích tài chính là một trong những lĩnh vực phổ biến ứng dụng ngôn ngữ lập trình SQL để thao tác và xử lý những dữ liệu tài chính cá nhân hay của doanh nghiệp. Trong bài viết này, UniTrain sẽ “trình làng” những cách áp dụng SQL thường dùng của các nhà phân tích tài chính.

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính

Bằng cách học ngôn ngữ lập trình SQL, các nhà phân tích có thể sử dụng nhiều công cụ có thể được sử dụng để phân tích tài chính.

Một trong những ứng dụng chính của SQL là làm việc trong cơ sở dữ liệu quan hệ và Nhà phân tích tài chính có thể sử dụng SQL để xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính của riêng họ.

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Thông qua việc tạo cơ sở dữ liệu tài chính, các nhà phân tích có thể tổ chức dữ liệu của họ trong một không gian có khả năng phát triển, dễ dàng tìm kiếm và quản lý thông qua việc viết các truy vấn. Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu tài chính này có thể được sử dụng để lưu trữ những dữ liệu cho sau này – những dữ liệu có thể được phân tích để đưa ra các dự đoán, tính toán tình hình hoạt động của một doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính

Ví dụ, một cơ sở dữ liệu tài chính có thể được tạo để lưu trữ tất cả dữ liệu về số tiền đang được CHI TIÊU và số tiền đến từ TÀI KHOẢN cá nhân hoặc doanh nghiệp. Sau đó, dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo ra các phân tích về dòng tiền, hỗ trợ dự đoán các mô hình chi tiêu trong tương lai và xác định xem chi tiêu có phù hợp so với tình hình bình thường của doanh nghiệp đó hay không.

Thông qua việc tạo dự báo cáo dựa trên phân tích dữ liệu này, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chi tiêu trong tương lai dựa trên phân tích dữ liệu đã được lưu trữ.

SQL tương thích với các công cụ Kinh doanh thông minh

Nhiều cơ sở dữ liệu SQL cũng tương thích với các công cụ Kinh doanh thông minh và ngôn ngữ lập trình có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình dự đoán và các quyết định kinh doanh dựa trên nền tảng dữ liệu đã phân tích. Các công cụ thông minh dành cho doanh nghiệp (chẳng hạn như Microsoft Power BI và Tableau) tương thích với ngôn ngữ lập trình SQL và cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để tạo báo cáo và các trực quan hóa dữ liệu khác nhau.

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Các sản phẩm này đặc biệt hữu ích cho các Nhà phân tích tài chính, những người cần báo cáo lại hoặc chia sẻ thông tin chi tiết về doanh nghiệp hoặc danh mục tài chính. Vì các công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích để cung cấp thông tin chi tiết chính.

SQL hoạt động tốt với các ngôn ngữ lập trình

Ngoài việc sử dụng SQL để giao tiếp với cơ sở dữ liệu quan hệ thì cơ sở dữ liệu SQL còn hoạt động tốt với các ngôn ngữ lập trình và thư viện khoa học dữ liệu khác.

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Học SQL có thể được xem chỉ là bước khởi đầu của việc phát triển kiến ​​thức nâng cao trong các ngôn ngữ lập trình khác, chẳng hạn như R và Python. Kiến thức về các ngôn ngữ này có thể được sử dụng cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL để truy cập các thư viện khoa học dữ liệu chuyên về dữ liệu tài chính hoặc dữ liệu số. Python có thể được sử dụng cùng với các thư viện như NumPy và SciPy, để xử lý các phương trình toán học phức tạp, cũng như tạo các mô hình tài chính và đánh giá rủi ro.

Nguồn: nobledesktop

Xem thêm

Làm thế nào để trở thành một chuyên gia SQL

5 chứng chỉ SQL giành cho sự nghiệp dữ liệu

Khóa học: Business Intelligence