Global economic outlook của KPMG là một dự báo dựa trên việc phân tích các xu hướng và mô hình từ các chuyên gia ngành kinh tế của các công ty KPMG trên toàn thế giới.
Global economic outlook giúp các nhà lãnh đạo trang bị kiến thức, hiểu rõ hơn về những gì nằm sau thị trường phức tạp ngày nay. Tài liệu cho phép các nhà lãnh đạo phát triển các chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ hơn, tập trung vào mục tiêu làm nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng bền vững.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: KPMG

Xem thêm

[Free download] Economic and Market Outlook 2023

25 cuốn sách đầu tư quan trọng mà mọi doanh nhân cần đọc

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)