Learn SQL Server Administration in a month of lunches có ý nghĩa như một điểm khởi đầu khi học về lập trình SQL Server.

Learn SQL Server Administration in a month of lunches không phải là tài liệu giúp người đọc trở thành một chuyên gia DBA (Database Administrator) nhưng đây là tài liệu về SQL Server bạn nên đọc đầu tiên nếu muốn tìm hiểu về SQL Server. Tài liệu cung cấp cho chúng ta nền tảng vững chắc để làm việc hiệu quả hơn với SQL Server.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Don Jones

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Tại sao nhân sự hiện đại nên học SQL vào năm 2023?

Power Query hay SQL Server? Khi nào và tại sao

Tags