Mastering Excel Power BI là tài liệu về hai công cụ Excel và Power BI. Excel là một loại bảng tính thu thập thông tin ở dạng cột và hàng. Power BI có thể kết nối với Excel, đám mây, nguồn dữ liệu, cơ sở dữ liệu NoSQL,..
Mastering Excel Power BI giúp người đọc trở thành một chuyên gia Excel và Power BI một cách thực thụ. Tài liệu cung cấp tất tần tật các thông tin, bài học, kỹ năng khi thực hành với hai công cụ Excel và Power BI của Microsoft. Mastering Excel Power BI dạy cho chúng ta mọi thứ về Excel và Power BI phục vụ cho các mô hình dữ liệu, phân tích, trực quan hóa và chuyển đổi dữ liệu.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Carty Binn
Xem thêm