Excel là một công cụ khá tuyệt vời, nó cung cấp cho người dùng một số công cụ có thể sử dụng để kiểm tra và phân tích dữ liệu trên sheet làm việc. Excel Power Query là một tính năng cực kỳ quan trọng và hữu ích trong Microsoft Excel, nhờ Excel Power Query mà nhân sự có thể tiết kiệm được phần lớn thời gian làm việc.

Mastering Excel Power Query sẽ tập trung vào cách sử dụng Excel Power Query để kết nối với các nguồn dữ liệu ngoài, kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, nối các dữ liệu lại với nhau và đưa vào bảng tính. Ngoài ra tài liệu còn trình bày các cách thực hiện các phép nối, loại trừ và thao tác dữ liệu trước khi đưa các dữ liệu vào Excel.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Mark Moore

Xem thêm

Workshop Online: EXCEL POWER QUERY and who needs it the most?

Khóa học Advanced Power Query

Cách tách cột trong Excel Power Query