Mastering financial modelling in excel cung cấp cho các nhà quản lý một phương pháp tiếp cận về tài chính doanh nghiệp với Excel.

Mastering financial modelling in excel là tài liệu dành cho: giám đốc tài chính, nhà phân tích tài chính, kế toán viên, thủ quỹ, nhân viên tài chính, nhân viên văn phòng, sinh viên tài chính hoặc các ngành kinh doanh khác có liên quan.

Nội dung của tài liệu:

Phần đầu tiên của Mastering financial modelling in excel thảo luận về phương pháp thiết kế mô hình tài chính và các tính năng để cải thiện mô hình.

Phần thứ hai của Mastering financial modelling in excel cung cấp các khuôn mẫu để giải quyết các vấn đề tài chính doanh nghiệp.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Financial Times

Xem thêm

Khoá học Mô hình Tài chính

8 cách để tạo các biểu đồ Tài chính đẹp mắt trong Excel

[Free download] Advanced modelling in finance using Excel and VBA