Microsoft Business Intelligence For Dummies giải thích từng bước về cách phân tích dữ liệu & ứng dụng thành công business intelligence để cải thiện doanh nghiệp của bạn:
– Cung cấp tổng quan về SharePoint, PerformancePoint, bộ SQL Server, Microsoft Office và các công nghệ phát triển BI
– Giải thích cách các công nghệ khác nhau hoạt động cùng nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp.
– Dịch các từ thông dụng và hướng dẫn cách tạo chiến lược kinh doanh.
– Kiểm tra các công nghệ liên quan bao gồm kho dữ liệu, kho dữ liệu, Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP), khai thác dữ liệu, báo cáo, trang tổng quan và Chỉ báo hiệu suất chính (KPI)